publicerad: 2021  
grovarbete grov­arbetet
grov|­arbet·et
substantiv
gro`varbete
hårt kropps­arbete
männen brukade an­litas när det gällde transporter och grov­arbete
belagt sedan 1791