publicerad: 2021  
gruppering grupperingen grupperingar
grupp·er·ing·en
substantiv
gruppe´ring
1 det att gruppera
omgruppering
gruppering (av någon/något)
gruppering (av någon)
gruppering (av något)
grupperingen av soldaterna
äv. om resultatet
marschgruppering; stridsgruppering; ämnesgruppering
äv. grupp, fraktion
politiska grupperingar
belagt sedan ca 1765
2 ställning med knäna upp­dragna mot kroppen och händerna på smal­benen i sim- och gymnastik­hopp
tre och en halv volt fram­åt i gruppering
belagt sedan 1924