publicerad: 2021  
grensla grenslade grenslat
eller
gränsla gränslade gränslat
verb
[gren`-]
sätta sig (eller sitta) med ett ben på var­dera sidan om något
någon grenslar någon/något
någon grenslar någon
någon grenslar något
han grenslade motor­cykeln
i slalom­samman­hang äv. passera med ena skidan på fel sida om käpp (el. port)
hon grenslade sista porten och blev diskad
belagt sedan 1833; sv. dial. grensla, grena 'skreva med benen'; till gren
grenslagrenslande, grensling, gränslande, gränsling