publicerad: 2021  
gränslös gräns­löst gräns­lösa
gräns|­lös
adjektiv
grän`slös
som inte in­skränks av några gränser upp­åt, bort­åt etc.; vanligen med tanke på oändlighet i om­fattning, an­tal eller dylikt
den gräns­lösa rymden; kombinationsmöjligheterna i schack är gräns­lösa
äv. försvagat som inte tycks ha någon gräns
en gräns­lös ur­skog; hon kände en gräns­lös sorg vid makens bort­gång; hon var gräns­löst lycklig (adverbial)
ofta med ton­vikt på öppenhet, fri rörelse (över nations­gränser)
det nya, gräns­lösa Europa; musiken är gräns­lös
äv. bildligt om person
ha en gräns­lös personlighet; hon är gräns­lös och hopp­löst jobbig men ock­så charmig och god­hjärtad
gräns­lös sjuk­vård se sjukvård
belagt sedan 1791