publicerad: 2021  
grävning grävningen grävningar
gräv·ning·en
substantiv
grä`vning
det att gräva
brunnsgrävning; nedgrävning
grävning (av/efter något)
grävning (av något)
grävning (efter något)
sär­skilt i arkeologiska samman­hang
gamle kungens grävningar i etruskernas land
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Westmanna-Lagen); fornsvenska gräfning