SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
filosof [-så´f] substantiv ~en ~er filo·sof·enperson som yrkesmässigt ägnar sig åt filosofi fil.yrk.filosofen och matematikern Leibnitzäv. all­männare om tänkande personen hem­vävd politisk filosofäv. om mot­svarande institution e.d.i best. f. sing. hon arbetar på filosofensedan 1678till filosofi