publicerad: 2021  
gummibåt gummi­båten gummi­båtar
gummi|­båt·en
substantiv
gumm`ibåt
upp­blåsbar liten båt av gummi anv. t.ex. som liv­båt el. vid land­stigning från segel­båt
flyktingarna hade tagit sig i land med en gummi­båt
belagt sedan 1865