publicerad: 2021  
båt båten båtar
båt·en
substantiv
mindre far­kost som drivs fram genom vatten bärande personer eller last vanligen ut­formad som ett av­långt skal med utåt­buktande lång­sidor och spetsig för; driven med åror, segel el. motor
sätta båten i sjön; alle man i båtarna!; han styrde båten mot vinden
äv. om större far­tyg
Finlandsbåt
hon tog båten till Eng­land
ibland äv. om annan före­teelse med liknande form i sammansättn.
ge någon/något på båten över­ge någon/någothon gav sin kille på båten efter­som han aldrig hade tid att träffa henne; han bestämde sig för att ge sina politiska ambitioner på båten
ro båten i land klara av en besvärlig upp­giftde var tvungna att vända på varje krona för att ro båten i land och rädda före­taget från konkurs
sitta i samma båt ha samma problemvilket vanligen motiverar sam­arbete: när det gäller de globala miljöhoten sitter hela världen i samma båt
sitta ner/still i båten av­vaktaoch se vad som händer: små­spararna råddes, trots all oro på börsen, att sitta still i båten och ha tåla­mod tills kurserna vände upp­åt igen
belagt sedan 1291 (som tillnamn; (testamente upprättat av Andreas Båt till förmån för bl.a. klosterbröderna i Strängnäs (Svenskt Diplomatarium))) fornsvenska bater; trol. av frisiska eller fornengelska bát (engelska boat)