publicerad: 2021  
gycklare gycklaren, plural gycklare, bestämd plural gycklarna
gyckl·ar·en
substantiv
gyck`lare
mest historiskt kringvandrande spel­man och pajas
SE gyckla
gycklarfölje; marknadsgycklare
om en gycklare blir slagen skall det inte gäldas, hette det i de gamla lagarna
äv. all­männare (fullt brukligt) skämtare
en scenens tragi­komiske gycklare
belagt sedan 1620
Gycklarnas afton. Titel på film av Ingmar Bergman (1953)