publicerad: 2021  
gyttring gyttringen gyttringar
gyttr·ing·en
substantiv
gytt`ring
tät och oordnad an­hopning
JFR gytter
när de kom närmare såg de att ön i själva verket var en gyttring av fyra mindre holmar
spec. i vissa vetenskapliga samman­hang ansamling av blommor el. stenar eller dylikt
blom­korgarna satt samlade i gyttringar längs stjälken
belagt sedan 1805