publicerad: 2021  
gånggrift gång­griften gång­grifter
gång|­grift·en
substantiv
gång`grift
sten­ålders­grav som består av kammare och gång byggd av stora stenblock
en gång­grift placerad i nord-sydlig riktning
belagt sedan 1843