publicerad: 2021  
gångväg gång­vägen gång­vägar
gång|­väg·en
substantiv
gång`väg
väg, gång eller stig som är av­sedd för fot­gängare
en smal, slingrande gång­väg över bergknallarna
äv. i ut­tryck för att an­ge hur långt det är el. hur lång tid det tar för en gående att av­verka en viss sträcka
en timmes gång­väg; en mils gång­väg
belagt sedan 1640