publicerad: 2021  
gökärt gök­ärten
gök|­ärt·en
substantiv
`kärt
en liten ärt­växt som har ljusröda (senare blå­aktiga) blommor och saknar klängen
SYN. gökmat 1 JFR vial
belagt sedan 1846; växten har an­setts börja blomma ungefär sam­tidigt med gökens an­komst till Sverige