publicerad: 2021  
1gömma gömde gömt, presens gömmer
verb
gömm`a
1 ibland med partikelnundan, utan större betydelse­skillnad placera (något) så att det ska vara svårt att upp­täcka
JFR dölja
någon gömmer (undan) någon/något (någonstans)
någon gömmer (undan) någon (någonstans)
någon gömmer (undan) något (någonstans)
de gömde skatten i skogen; han gömde (undan) sina herr­tidningar i garderoben
äv. med av­seende på person
gömma flyktingar; han gömde sig bak­om pappans rygg
spec. i vissa ut­tryck för förlägenhet eller dylikt
hon var så generad att hon helst ville gå och gömma sig
äv. försvagat dölja
gömma an­siktet i händerna
äv. bildligt
han gömde det enkla budskapet bak­om hög­travande formuleringar
belagt sedan mitten av 1300-talet (Konung Magnus Erikssons Landslag); fornsvenska göma 'ge akt på; bevara; dra försorg om; förvara'; gemens. germ ord; bildn. till isl. gaumr 'upp­märksamhet'
2 mindre brukligt spara
någon gömmer (undan) något
jag gömmer mitt godis så länge
belagt sedan slutet av 1200-talet Westgöta-Lagen
gömmagömmande
Maria gömde och begrundade allt detta i sitt hjärta. Bibeln (1917 års övers.), Lukas 2:19
2gömma gömman gömmor
gömm·an
substantiv
gömm`a
undan­skymd plats där något förvaras
dammgömma; skräpgömma
hon tog fram gammalt julpynt ur gömmorna
ofta om plats som är av­sedd att dölja något
hon hade pengarna i en hemlig gömma
belagt sedan 1453 (Stockholms Stads Jordebok 1420–1474); se ur­sprung till 1gömma!!