publicerad: 2021  
görare göraren, plural görare, bestämd plural görarna
gör·ar·en
substantiv
`rare
mest i religiösa samman­hang ut­om i sammansättn. person som ut­för (konkret) handling
prästen manade dem att vara ordets görare och inte bara dess hörare
i vissa sammansättn. äv. om före­teelse med viss effekt
belagt sedan ca 1385 (Klosterläsning); fornsvenska görare