publicerad: 2021  
götamål göta­målet, plural göta­mål, bestämd plural göta­målen
göta|­mål·et
substantiv
`tamål
dialekt som talas i Väster­götland och (delar av) vissa kring­liggande landskap
götamålsskorrning
() götamål
belagt sedan 1880