publicerad: 2021  
1haka hakan hakor
hak·an
substantiv
ha`ka
under­käkens främre, under munnen fram­skjutande del
hakskägg; hakspets; dubbelhaka
han har en grop i hakan; en rak höger mot hakan
sär­skilt med tanke på ut­seendet, ibland tolkad som tydande på viss karaktär
en kraft­full haka; en bestämd haka; han bar skägg för att dölja en svag haka
flyende haka haka som inte alls skjuter framdet väl­ansade skägget dolde knappt en flyende haka
sticka ut hakan riskera att ut­sätta sig för kritikofta genom att hävda något: i yngre dagar var han en kontroversiell herre som gärna stack ut hakan
tappa hakan öppet visa sin förvåning eller bestörtningden taffliga bok­föringen fick revisorn att tappa hakan
upp med hakan! se ljusare på situationen!upp med hakan, det ordnar sig!
belagt sedan 1400–25 (Heliga Birgittas uppenbarelser); fornsvenska haka; nord. ord, trol. besläktat med hake och med bet. 'som har form av en hake'
2haka hakade hakat
verb
ha`ka
1 ofta med partikel, sär­skiltfast, på, upp fästa med något som är vinkelböjt mot rörelseriktningen t.ex. med hake el. krok el. genom att böja det som ska fästas runt något
någon hakar något (något)
någon hakar (fast/upp) något (vid/på/om något)
någon hakar (fast) något (om något)
någon hakar (fast) något (något)
någon hakar (fast) något (vid något)
någon hakar (upp) något (om något)
någon hakar (upp) något (något)
någon hakar (upp) något (vid något)
haka på en släp­kärra; haka fast fönstret; han hakade foten om ett stolsben
spec. i is­hockey regel­vidrigt hålla fast (mot­ståndare) med hjälp av klubba
någon hakar (upp) någon
han hakade (upp) NN och fick två minuters utvisning
äv. bildligt
någon hakar på (någon/något)
någon hakar på (någon)
någon hakar på (något)
tät­löparen gjorde ett ryck, men han lyckades haka på; hon hakade på resonemanget i sitt in­lägg; jag hörde att ni ska ut i kväll – är det ok att jag hakar på?
belagt sedan 1541; till hake
2 vanligen med partikel, sär­skilti fastna i något som är vinkelböjt mot rörelseriktningen t.ex. en hake el. krok
något hakar (i) något
ärmen hakade i en spik; deras ben hakade i var­andra
äv. bildligt
tanke­leden hakar inte i var­andra
belagt sedan 1698
hakahakande, hakning