publicerad: 2021  
handelsregister handelsregistret, plural handels­register, bestämd plural handelsregistren
handels|­reg·istr·et
substantiv
han`delsregister
offentligt register över bl.a. handels­bolag och en­skilda närings­idkare
belagt sedan 1882