publicerad: 2021  
handläggare hand­läggaren, plural hand­läggare, bestämd plural handläggarna
hand|­lägg·ar·en
substantiv
han`dläggare
tjänste­man som (själv­ständigt) vid­tar åt­gärder i ett ärende särsk. in­om förvaltningen
biståndshandläggare
en handläggare (av något)
hon är hand­läggare vid arbets­förmedlingen
belagt sedan 1831