publicerad: 2021  
harang harangen haranger
har·ang·en
substantiv
harang´
yttrande som till stor del ut­görs av fasta fraser utan egentligt inne­håll
en harang (om någon/något/sats)
en harang (om någon)
en harang (om något)
en harang (om sats)
han drog den vanliga harangen om demokratin och yttrande­friheten
belagt sedan 1781; av franska harangue '(hög­tidligt) tal'; av germanskt urspr., nära besläktat med rang, ring