publicerad: 2021  
hardjur har­djuret, plural har­djur, bestämd plural har­djuren
har|­djur·et
substantiv
ha`rdjur
typ av gnagar­liknande dägg­djur som har kraftiga bak­ben och två par fram­tänder i över­käken och som lever på marken, ofta i öppen terräng; om harar, kaniner och pip­harar
JFR gnagare
belagt sedan 1861