publicerad: 2021  
hastig hastigt hastiga
hast·ig
adjektiv
has`tig
som försig­går under kort tids­rymd
hastig (i något/att+verb)
hastig (i något)
hastig (i att+verb)
en hastig blick; hon besökte dem som hastigast (adverbial)
äv. som in­träffar utan för­varning eller för­beredelse
hans hastiga död; en hastig förändring
äv. som sker med stor fart
i hastig takt; hon talade hastigt (adverbial)
äv. om person, handling eller dylikt, ofta med stark bi­betydelse av obetänksamhet eller dylikt
han är allt­för hastig i sina om­dömen
hastigt och lustigt plötsligt och oväntatvanligen i fråga om förändring: i andra halv­lek vaknade hemma­laget till och hastigt och lustigt stod det 3-0
i hastigt mod se mod
belagt sedan mitten av 1400-talet (Konung Christoffers Landslag); fornsvenska hastogher, hastig