publicerad: 2021  
haverikommission haveri­kommissionen haveri­kommissioner
haveri|­kom·miss·ion·en
substantiv
haveri`kommission
kommission med upp­gift att ut­reda svårare haveri in­om flyg- el. sjöfarts­väsendet
en sär­skild haveri­kommission till­sattes för att ut­reda Estonias förlisning
ofta bildligt
efter det stora val­nederlaget till­satte partiledningen en haveri­kommission
belagt sedan 1878