publicerad: 2021  
kommission kommissionen kommissioner
kom·miss·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
1 upp­drag att köpa eller sälja för någon annans räkning men i eget namn särsk. förr in­om bok­handeln
() kommission
sälja på kommission
äv. om provisionen som erhålls för detta
20 % i kommission
belagt sedan 1669; av medeltidslat. commiss´io 'upp­drag', till lat. committ´ere 'an­förtro; upp­dra'; jfr ur­sprung till kommitté
2 grupp av sak­kunniga som har något officiellt upp­drag
bibelkommission; etikkommission; haverikommission; standardiseringskommission
FN:s kommission för mänskliga rättigheter
belagt sedan 1669