publicerad: 2021  
healing healingen
heal·ing·en
substantiv
[hi´l-]
behandling som betonar vikten av patientens subjektiva upp­levelse av till­frisknande och allt­så inte nöjer sig med att patienten från medicinsk syn­punkt är åter­ställd
ibland äv. om rituella behandlings­metoder helbrägdagörelse
belagt sedan 1987; av engelska healing 'läkande; helbrägda­görelse'