publicerad: 2021  
hejsan
hej·san
interjektion
hej´san
1 ett informellt hälsningsord
brevet in­leddes med "Hejsan! Mitt namn är ..."
belagt sedan 1912
2 var­dagligt; något ålderdomligt ut­tryck för munterhet och lös­släppthet
hejsan, där ramlade en till i vattnet
belagt sedan 1749