publicerad: 2021  
hektar hektaret el. hektaren, plural hektar
ha
hekt·ar·et
substantiv
hekta´r
10 000 m2 särsk. för an­givande av åkerareal
JFR ar
ett hektar (något) ett hektar (av något)
en gård på 10 hektar åker och 15 hektar övrig mark
belagt sedan 1834; av franska hectare; till hekto och ar