publicerad: 2021  
hemförlova hemförlovade hemförlovat
verb
hem`förlova
ge till­stånd att åter­vända hem med av­seende på soldater el. andra personer i tjänst utan­för hem­orten
hemförlova någon
armén hem­förlovades hösten 1919; riks­dagen hem­förlovas i juni
äv. med av­seende på in­tagna på vård­anstalt eller dylikt
patienten kan hem­förlovas till jul
belagt sedan 1620; jfr ur­sprung till förlova (sig)
hemförlovahemförlovande, hemförlovning