SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1930  
HEM ssgr (forts.):
(II 1 a, 2 a) HEM-FÖRE, adv. (†) hemåt; på vägen hem. VRP 1656, s. 1043. Mig förestod den besvärliga och nu snöfulla vintervägen hemföre genom Westfalen och Danmark. CCGjörwell (1774) i 1Saml. 7: 29. —
-FÖRLOV. (†) vbalsbst. till -FÖRLOVA 1: hemförlovning. RARP 2: 161 (1635). När båtsmännen få hemförlof, så gå de troppetals. Därs. 17: 294 (1714).
-FÖRLOVA, -ning.
1) till II 1 a, 2 a: giva (ngn) tillstånd att (för viss tid l. alltid) lämna sin tjänst l. sitt arbete o. begiva sig till sitt hem (l. sin hembygd l. sitt hemland); särsk. i fråga om dylikt tillstånd som gäller (var särskild medlem av) en grupp personer (ss. en trupp soldater l. värnpliktiga, en skolas elever, en riksdagsförsamling o. d.). Gustaf II Adolf 39 (c. 1620). Under sommar-månaderne hemförlofvades (alla arbetarna vid porfyrvärket) för att ombestyra Slotter och Skörd. SvLitTidn. 1820, Bih. sp. 124. Med denna förrättning afslutar jag läsåret och hemförlofvar ungdomen. Genberg VSkr. 1: 13 (1861). Vill värnpliktig .. bliva hemförlovad från redan påbörjad tjänstgöring .., äger han att (osv.). SFS 1920, s. 2016.
2) (i religiöst spr., numera föga br.) till II 1 a γ: giva (ngn) ”hembud”, hemkalla (ngn). Valerius 2: 179 (1826). Så vardt hon tidigt hemförlofvad, / Och Döden kom med sin mystèr. Wirsén NDikt. 198 (1880).
(II 1 a, 2 a) -FÖRPASSA, -ning. (i fackspr.) RARP 3: 49 (1638). Tjuf, som till allmänt arbete afsändes eller derifrån hemförpassas. SPF 1819, s. 440. Östergren (1927).
(II 1 a, 2 a, 3 a α) -FÖRSKAFFA, -ning. PH 6: 4512 (1757). SFS 1909, nr 7, s. 1.
(II 1 a, 2 a, 3 a α) -FÖRSKRIVA, -ning. (i fackspr.) gm brev beställa (en vara l. artikel) från annan ort l. annat land; införskriva. Posten 1769, s. 411. 2NF 9: 60 (1908).
(II 3 e) -FÖRTRO. (†) hemställa (ngt till ngns avgörande). VDAkt. 1678, nr 313. Eders Faderliga Högwördighet i största ödmiukhet iag nu dhetta ährandet hemförtroor till lagligit uthslagh. Därs. 1712, nr 247.
(II 1 a, 2 a) -FÖRVÄNTA. (i skriftspr.) göra sig (grundad) räkning på l. förhoppning om (ngns) hemkomst; vänta (ngn) hem. RARP 1: 87 (1629). Brukspatron .. hemförväntades först till middagen. Bergman Kerrm. 61 (1927).
Spoiler title
Spoiler content