publicerad: 2021  
herbarium herbariet herbarier
herb·ari·et
substantiv
[-ba´-] el. [-ba`-]
samling av torkade och pressade växter
belagt sedan 1645; av nylat. herba´rium med samma betydelse; bildn. till lat. her´ba 'växt, ört'