publicerad: 2021  
hertig hertigen hertigar
hertig·en
substantiv
hert`ig
(titel för) mycket hög adels­man eller manlig med­lem av kunga­hus
hertig (av något)
hertigen av Windsor; den ny­födde prinsen fick titeln hertigen av Jämt­land
ur­sprungligen om (vald) krigs­ledare; senare om ledare för mer el. mindre själv­ständigt större landområde
belagt sedan 1285 (stadga utfärdad i Skänninge av Magnus Ladulås (Svenskt Diplomatarium)); fornsvenska härtogher; av lågtyska hertoch med samma betydelse, eg. 'här­förare'