publicerad: 2021  
himlakropp himla­kroppen himla­kroppar
himla|­kropp·en
substantiv
him`lakropp
(större) kropp som svävar i världs­rymden enl. vissa fysikaliska lagar
stjärnor, planeter, kometer och andra himla­kroppar
belagt sedan 1685