publicerad: 2021  
himmel himlen äv. himmelen el. himmeln, plural himlar
himl·en
substantiv
himm`el
1 (skenbar) valv­formig begränsning av rymden som om­ger jorden och där himla­kropparna tycks vara placerade
himmelsblå; himmelsvid; kvällshimmel
en blå himmel; en bly­grå himmel; himlen var all­deles klar; under Söderns himmel; alla himlens stjärnor; enligt Bibelns berättelse skulle Babels torn räcka ända upp till himlen
äv. om en prydnads­detalj som försöker efter­likna himmel el. tak (över säng, predik­stol eller dylikt) vanligen i sammansättn.
en säng med himmel
allt mellan himmel och jord allt möjligti antikvariatet kunde man hitta litteratur om allt mellan himmel och jord
röra upp himmel och jord ur­sprungligen biblisktgöra stor affärföräldrarna rörde upp himmel och jord när han inte kom hem i tid
som en blixt från en klar himmel se blixt
under bar himmel ute i det friapå lägret fick de fiska, laga mat över öppen eld och sova under bar himmel
belagt sedan 1000-talet (runsten, Ludgo, Södermanland (Sveriges runinskrifter)); runform hifni (dat.), fornsvenska himin, himil; gemensamt germanskt ord, trol. urspr. 'ngt välvt'
2 (tänkt) boning för gudomen och de saliga i många religioner, t.ex. kristendomen
himmelrike; himlaskara
Guds tron är i himmelen; det lilla barnet dog och kom till himlen
äv. som direkt symbol för gudomen
han an­ropade Himlen om hjälp; Himlen är mitt vittne
äv. i många mildare kraft­uttryck
(milde) himmel vilket oväsen!; det var en himmelens tur att hon hade hjälm
äv. i ett ut­tryck för (tänkt) belåtenhet hos av­liden person
Hamlet­föreställningen är lysande och vi kan förmoda att Shakespeare ler i sin himmel
himmel och pann­kaka! något ålderdomligtut­rop som ut­trycker förvåning, bestörtning eller dylikt
(komma) som sänd från himlen (komma) mycket lägligtföre­taget hade mest haft bekymmer den senaste tiden så den stora ordern kom som sänd från himlen
vara i sjunde himlen vara i till­stånd av gräns­lös lyckasom liten älskade hon båtar och var i sjunde himlen när hon fick en egen jolle
belagt sedan förra hälften av 1300-talet Uplands-Lagen
Himlen ler i vårens ljusa kvällar,
solen kysser liv i skog och sjö. Herman Sätherberg, Längtan till landet (1838)