publicerad: 2021  
hippie hippien, plural hippier äv. hippies
substantiv
[hip´i]
person till­hörande en (ungdoms)riktning som i sitt levnadssätt och sin klädsel demonstrativt tar av­stånd från det moderna konsumtions­samhället och propagerar för alternativa samlevnadsformer, fred m.m. och ibland för en liberal syn på narkotika; särsk. under 1960- och 1970-talet
hippiekultur
belagt sedan 1967; av engelska hippie med samma betydelse; till 1hipp!!