publicerad: 2021  
hispa hispan
hisp·an
substantiv
his`pa
starkt var­dagligt; mest historiskt vanligen bestämd form sing. sjuk­hus för (lång­varig) vård av personer med psykiatriska diagnoser eller dylikt
hamna på hispan; när han började få delirium togs han in på hispan
belagt sedan 1943; jfr ur­sprung till hispig