publicerad: 2021  
historik historiken historiker
hist·or·ik·en
substantiv
histori´k
historisk över­sikt över något (mer eller mindre) väl av­gränsat om­råde
en historik (om/över något/sats)
en historik (om något)
en historik (om sats)
en historik (över något)
en historik (över sats)
en nyskriven historik över stadens musik­liv; hon har skrivit en historik över före­taget; många fastighets­ägare är intresserade av de senaste tio årens historik över el­priserna
äv. om person
brottshistorik; sjukdomshistorik; skadehistorik
före­taget krävde en historik över de jobb­sökandes bak­grund
äv. om före­mål m.m.
ägarhistorik
den gamla herr­gården har en intressant historik; det finns luckor i historiken över bilens ägare
spec. äv. om upp­gifter vilka visar beteende i digitala medier och dylikt
betalningshistorik; kontohistorik; sökhistorik; webbhistorik
rensa historik och cookies
belagt sedan 1842; av franska historique 'historisk; historik'