publicerad: 2021  
1hit
adverb
till denna plats där talaren befinner sig
MOTSATS bort, dit
hitkalla; hitresa
han kommer hit till vår stad nästa vecka; kom hit ett tag så får vi prata!; hit men inte längre!
äv. för att an­ge en plats som någon annan befinner sig på
Huvud­staden var vid denna tid en små­stad. Hit kom NN 1865.
äv. med något försvagad rums­betydelse
när han hade kommit hit i sin predikan ...
äv. i ut­tryck för på­kallande av upp­märksamhet
hör hit!; se hit!
äv. i vissa bryska befallningar
hit med pengarna!; ta hit boken!
hit eller dit åt ena eller andra hålletobestämt vilket: några minuter hit eller dit spelar ingen större roll
hit och dit än åt det ena hållet, än åt det andrafolk blinkar hit och dit och kör på alla möjliga sätt i rondellerna
ro hit med något se ro
belagt sedan senare hälften av 1300-talet (Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)); fornsvenska hit, äldre hing-at, till samma stam som hin och at 'åt, till'; jfr ur­sprung till dit
2hit hiten el. hitten, plural hits el. hittar
hitt·en
substantiv
hit´
mycket populär låt som spelas ofta i medierna vanligen under kortare tid
hitlista; radiohit
en hit som sålde i fem miljoner exemplar; radio­kanalen spelar svenska hits dygnet runt
belagt sedan 1962; av engelska hit med samma betydelse, till hit 'slå, träffa (rätt)'