publicerad: 2021  
hitåt
hit|­åt
adverb
hi´tåt
i riktning mot denna plats dvs. den plats där den talande befinner sig
JFR häråt
tre man hit­åt!; de kommer hit­åt; titta hit­åt!; han pekade hit­åt
belagt sedan 1613