publicerad: 2021  
hiv ingen böjning
substantiv
[hi´v] el. [håive´]
ett virus som orsakar aids genom att in­gripa i kroppens immun­försvar
JFR aids
hivepidemi; hivnegativ; hivpositiv; hivsmittad; hivtest; hivvirus
hiv är ett av den moderna tidens mest destruktiva smitt­ämnen
belagt sedan 1986; av engelska HIV, förk. av Human Immunodeficiency Virus 'mänskligt immunbristvirus'