publicerad: 2021  
hjärtblad hjärt­bladet, plural hjärt­blad, bestämd plural hjärt­bladen
hjärt|­blad·et
substantiv
hjärt`blad
(hjärt­formigt) blad hos blom­växt, som ut­bildas före alla andra blad
belagt sedan ca 1520 (Peder Månssons skrifter (Nordling)); fornsvenska hiärta bladh