publicerad: 2021  
blad bladet, plural blad, bestämd plural bladen
blad·et
substantiv
1 (vanligen) skiv­liknande, grön växt­del som ut­går från stam eller gren och fungerar som närings­bildande organ
JFR löv
bladflik; bladnerv; bladställning
flikiga blad; tandade blad; krans­ställda blad; vissna blad; blommor och blad; öken­växter har tjocka, läder­artade blad; pilträdet bar gröna blad långt in i november
äv. om liknande växt­delar med annan funktion
hjärtblad; kronblad; rosenblad
spec. äv. in­om matlagning
bananblad; lagerblad; limeblad; vinblad; vitkålsblad
linda in kött­färsen i bladen
bladet vände sig det blev helt annor­lundahan blev buren i triumf på folkets skuldror, men bladet vände sig och hans popularitet sjönk
ta bladet från munnen säga rent ut vad man vetel. tycker: efter sin av­gång kunde hon ta bladet från munnen och säga vad som egentligen hade hänt under förhandlingarna
vandrande blad en bladliknande insekt
belagt sedan 1430–50 (Fem Mose böcker); fornsvenska blaþ; gemensamt germanskt ord, av­lägset besläktat med 1blomma!!
2 (rektangulärt) stycke papper för skriftliga med­delanden särsk. i bok el. häfte
JFR sida 3
arbetsblad; faktablad; informationsblad; programblad
så vänder vi på bladet och ser på figuren på sidan 78; jag har bara några an­teckningar på ett löst blad
äv. om papper eller dylikt med konstnärlig bild
grafiska blad
ett oskrivet blad en person som än­nu inte visat några sär­skilda (fram­stående) egenskaperhon var politiskt sett ett oskrivet blad som väljarna inte visste så mycket om
sjunga/spela (direkt) från bladet sjunga/spela direkt från noter som man tidigare inte har settvid provsjungningen bör den sökande vara beredd på att sjunga direkt från bladet
belagt sedan 1400–25 Heliga Birgittas uppenbarelser
3 var­dagligt (exemplar av) tidning
layouten varierar från blad till blad; det står i bladet att NN har av­lidit
belagt sedan ca 1730
4 ofta i sammansättn. verksam, platt och bred del av redskap eller dylikt
knivblad; propellerblad; årblad
äv. ut­vidgat om tunna skivor i all­mänhet
glimmer kan klyvas i tunna blad
belagt sedan ca 1430 (i sammansättn. fota-; (Själens tröst))