publicerad: 2021  
honungsfälla honungsfällan honungsfällor
honungs|­fäll·an
substantiv
[hå`-]
var­dagligt situation där en attraktiv person lockar en annan (högt upp­satt) person i av­sikt att få till­gång till känslig information vid t.ex. spionage
bli ut­satt för en honungs­fälla
spec. äv. om någon sorts fälla i digitala samman­hang
belagt sedan 1999; jfr engelska honey trap med samma betydelse