publicerad: 2021  
1hosta hostan
host·an
substantiv
hos`ta
ljudliga, stöt­artade ut­andningar som upp­träder ofrivilligt orsakade av irritation, sjukdom eller dylikt
JFR nysning
hostmedicin; hostretning; hoststillande; kikhosta; slemhosta
en en­vis hosta; en torr hosta; en ihållande hosta; feber och hosta
belagt sedan 1385 (Klosterläsning); fornsvenska hosta; gemensamt germanskt ord av indoeur. urspr.
2hosta hostade hostat
verb
hos`ta
ibland med partikelntill (ofrivilligt) göra en ljudlig, stöt­artad ut­andning orsakad av irritation, sjukdom eller dylikt
JFR nysa
någon hostar
han hostade av röken; hon hostade och snöt sig hela tiden
äv. om maskin eller dylikt fram­bringa stöt­artat (onormalt) ljud
motorn hostade till och stannade
äv. bildligt an­tydningsvis yttra
han hostade något om att han ville ha till­baka pengarna
belagt sedan 1325 (Westgöta-Lagen); fornsvenska hosta
hostahostande, hostning, 1hosta