publicerad: 2021  
humanism humanismen
hum·an·ism·en
substantiv
humanis´m
1 åskådning som fram­häver människans värde och förmåga att ut­veckla sig genom att till­ägna sig väsentliga kultur­yttringar spec. som abstrakt idé­system
politiker talar gärna om demokrati, humanism och frihet
spec. äv. om forskning i ämnen med nära an­knytning till människan som kultur­varelse (snarare än samhälls­varelse)
hans bok om romantiken är ett av den svenska humanismens klassiska verk
ibland äv. humanitet
belagt sedan 1873
2 vanligen bestämd form sing. en viktig antik­påverkad kulturströmning under renässansen
humanismen upp­stod i Italien; humanismens åter­upptäckt och ut­givning av de klassiska grekiska författarna
belagt sedan 1857