publicerad: 2021  
hysterektomi hysterektomin hysterektomier
hyster·ek·tomi·er
substantiv
hysterektomi´
operativt in­grepp för att av­lägsna (en del av) liv­modern med an­ledning av t.ex. tumör el. på grund av svåra blödningar från under­livet
belagt sedan 1974; till grek. hyster´a 'liv­moder' och ektome´ 'utskärande'