publicerad: 2021  
hållfasthetslära hållfasthets­läran
håll·fast·hets|­lär·an
substantiv
håll`fasthetslära
en vetenskap som behandlar håll­fasthet hos material och konstruktioner en av de viktigaste hjälp­vetenskaperna in­om tekniken
belagt sedan 1877