publicerad: 2021  
hår håret, plural hår, bestämd plural håren
hår·et
substantiv
ytterst tunn, trådliknande bildning som växer ut (i stor mängd) från över­huden på människor och dägg­djur
JFR borst
raka håret under armarna; hunden hade fällt håren
sär­skilt om samling av sådana bildningar som (delvis) täcker övre och bakre delen av huvudet hos människan vanligen sing.
håravfall; hårband; hårschampo; huvudhår; löshår
ljust hår; mörkt hår; lockigt hår; tjockt hår; tunt hår; axel­långt hår; bakåtkammat hår; upp­satt hår; ut­slaget hår; kamma håret; borsta håret; klippa håret; tvätta håret
stryka någon över håret; hon hade blont, kort­klippt hår; hans hår börjar gråna
ibland (sär­skilt i ett ut­tryck) för att beskriva bryderi eller dylikt
"Det här var inte lätt", sade han och rev sig i håret
ibland äv. (sär­skilt i ett ut­tryck) med an­tydan om sär­skilt ut­präglad manlighet
en karla­karl med hår på bröstet
äv. om liknande bildningar på växter
brännhår; klätterhår
kaktusens fina hår
äv. om fin borst på pensel och dylikt
penselhår
ge någon gråa hår göra någon mycket bekymradden akuta bostads­bristen gav kommunal­rådet gråa hår
håret/håren reser sig på någon någon blir mycket räddhåret reste sig på henne när hon såg att någon brutit sig in i hennes lägenhet
hänga på ett hår vara ytterst nära att ut­plånas eller inte förverkligashan hade opererats för tarm­cancer och hans liv hängde på ett hår
kröka/röra ett hår på någons huvud ur­sprungligen biblisktan­vända det minsta våld mot någonhan skulle aldrig kröka ett hår på sina elevers huvuden
lyfta sig (själv) i håret över­träffa sig självvarje säsong har ensemblen lyft sig i håret och gjort showen än mer under­hållande
man ska inte döma hunden efter håren se hund
på ett hår när nästanhans firma för­sattes på ett hår när i konkurs
slita sitt hår vara mycket förtvivladhan slet sitt hår över ut­gifterna som bara ökade och ökade
(sluka/svälja något) med hull och hår se hull
vara ett hår av hin vara mycket elakvanligen om kvinna: hon var arg­sint, grov i mun och i allo ett hår av hin
vara på håret vara mycket närasärsk. om något som nästan in­träffat: det var på håret att showen ställdes in på grund av ett elavbrott
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska har; gemensamt germanskt ord av dunkelt urspr.