publicerad: 2021  
hänga efter hängde hängt, presens hänger
häng·er efter
verb
[ef`-] el. [ef´-]
(fort­satt) göra sig på­mind med efter­verkningar eller dylikt
någon/något hänger efter någon
någon hänger efter någon
något hänger efter någon
förkylningen hängde efter honom hela våren
äv. om person som ständigt försöker vara i en annan persons sällskap följa efter
han hänger efter henne hela tiden
belagt sedan 1675