publicerad: 2021  
hängbröst häng­bröstet, plural häng­bröst, bestämd plural häng­brösten
häng|­bröst·et
substantiv
häng`bröst
ned­sättande slappt hängande kvinno­bröst
belagt sedan 1919