publicerad: 2021  
bröst bröstet, plural bröst, bestämd plural brösten
bröst·et
substantiv
1 främre övre delen av bålen och om­rådet innan­för; särsk. hos människa
bröstmuskler
han kände ett tryck över bröstet; hon har svårt att röra sig på grund av smärtor i bröstet; grabbar med hår på bröstet
äv. om mot­svarande del på klädes­plagg eller dylikt
äv. bildligt hem­vist för (ädlare) känslor
JFR mage 1
mod i bröstet; om du har något hjärta i bröstet så hjälper du dem
en sten faller från någons bröst se sten
slå sig för bröstet 1vara (över­drivet) belåten med sig självmed så höga turist­siffror kan kommunens an­svariga slå sig för bröstet 2ur­sprungligen biblisktvisa öd­mjukhethan föll på knä, slog sig för bröstet och gjorde kors­tecknet
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Uplands-Lagen); fornsvenska bryst; gemensamt germanskt ord av om­diskuterat urspr.
2 ettdera av två fett­rika, rundade ut­skott på övre delen av fram­sidan av kvinnans bål som inne­håller mjölk­körtlarna
JFR byst 2
bröstcancer; bröstmjölk; hängbröst; silikonbröst
stora bröst; små bröst; ömmande bröst; hon gav bebisen bröstet; den lille låg vid sin moders bröst
ofta med ton­vikt på erotik
en herr­tidning med bilder på tjejer med nakna bröst
belagt sedan senare hälften av 1300-talet Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)
Bort, längtande vekhet, ur sotiga bröst,
vik, bekymmer, ur snöhöljda bo! Dan Andersson, Helgdagskväll i timmer­kojan (i Kol­vaktarens visor, 1915)